Neos Bocholt


Dirk Barez stelde dat de welvaart van het Westen zal verminderen. Factoren zoals: klimaatverandering, vluchtelingen, oorlogen, het gebruik van fossiele brandstoffen en het ongecontroleerd omgaan met grondstoffen liggen aan de oorsprong van de problemen.

Herbruiken van de grondstoffen, overschakelen naar hernieuwbare energie en leren van de voorbeelden van pilootlanden en steden is voor hem een van de oplossingen.


Dirk Barez