Neos Bocholt

Bister en Maredsous

Door de overstroming van zijn chicoreivelden zag mijnheer Bister zich genoodzaakt om een ander produkt op de markt te brengen. Het werd mosterd. Momenteel is er een vestiging in België met 14 werknemers en een in Frankrijk met 10 werknemers.

Na het onthaal met koffie en gebak  werd het productieproces uitgelegd en mochten we van al de soorten mosterd proeven. Daarna was er een rondleiding in de fabriek en bezoek aan de fabriekswinkel. 

We genoten van een flink middagmaal in de fabriek.

Na enig zoeken kwamen we  aan  bij Maredsous, een groot complex gebouwen met  een abdij, kerk, college, kaasfabriek en brouwerij en een toeristisch gedeelte.

Na de proeverij ging het weer huiswaarts.

Het was oké.

Tot Neos!