Bert Gorissen


Bert Gorissen werd veearts met een praktijk in Zaïre. Door zijn studies van dierkunde raakte hij gefascineerd door de gedragingen van de dieren. Meer en meer wilde hij deze  cultuur van de dieren bij de mensen terug vinden. Bij de Masaï werd hem alles veel duidelijker. Cultuur is een kwestie van bevestiging, onderdanigheid, "het erbij horen".Hij besloot dan zijn leven om te gooien en postbode te worden om alzo dichter bij de mensen te staan. Zijn moeder raadde hem dat af en hij werd dan maar politieagent en wijkagent in Brussel. Veel jongeren in Brussel zijn het contact met hun cultuur verloren en willen zich toch bewijzen met de gevolgen vandien...

Masaïspeer

Ontvangst

Na een mooie vakantie werd het weer tijd om mekaar weer te zien.

De voorzitster bleef even stilstaan bij het overlijden van enkele leden.

Bert Gorissen werd door haar aangekondigd als een gedreven en vurig verteller. Als politieagent kon hij putten uit zijn belevenissen als "flik" in de Marollen.

Masaï


Vooral de ritiuelen van de Masai hebbben diepe indrukken nagelaten op Bert Gorissen. Al die rituelen zijn in een of andere vorm ook in onze westerse beschaving terug te vinden.


Riet Bas, secretaresse van Neos gaf uitleg over het financiële van de club.

Het nieuwe jaarplan werd voorgesteld en ter goedkeuring aan de leden

voorgelegd.

Broodmaaltijd


Na een rijkelijke broodmaaltijd met wijn of fris en koffie nam de voorzitster afscheid met een gedicht van Toon Hermans.

En zoals steeds: Met z'n allen tevreden naar huis.


Tot Neos!