Ledenfeest 2023 in de Kroon


Na het welkomswoord van de voorzitster werd er geklonken op de gezondheid en op Neos Bocholt. De leden waren weer talrijk opgekomen.
De bubbels deden de tongen lossen en het werd al vlug een gezellige troep.

De tussenperioden werden opgevuld met een fotoreportage en sfeemuziek.

De voorstelling van het jaarverslag werd door iedereen gesmaakt. Op het einde sloot de voorzitster weer af met een gedicht van Toon Hermans.

Zo konden we weer tevreden naar huis.
Tot weer een Neosdag.