Natuurhulpcentrum


Een film over de werking van het natuurhulpcentrum

en het aantal enthousiaste medewerkers deed ons deugd.

In de rondleiding door het centrum werd de levensgeschiedenis van al de dieren verklaard.


Ze verzorgen niet alleen inlandse dieren maar ook exoten . De dieren worden na herstel zoveel mogelijk geplaatst in goede dierentuinen.  De inlandse dieren worden terug uitgezet in de natuur.


Wee een fijne Neosdag!


Voor foto's: zie het fotoalbum